October 20, 2021, 3:19 pm
Home Istoric biserica
Scurt istoric a bisericii Trifesti

In vechea vatră a satului situată mai jos, spre albia secată a râului Moldova, a existat o bisericuţă de lemn cu hramul „înălţarea Domnului", care a fost afectată de viituri, din patrimoniul acesteia păstrându-se icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, descoperită de către un cioban în apele râului.

Odată cu mutarea gospodăriilor pe deal, biserica respectivă a fost strămutată şi ea de către Lupu Balş, vel Logofăt şi Vornicul Ţării de Jos, pe locul unde, în anul 1798, fiul său, Constantin Balş, vel Logofăt de Ţara de Jos a ridicat actuala biserică, după cum reise din pisania aflată deasupra uşii de la intrare: „Acest Sfânt şi Dumnezeesc lăcaş, unde se cinsteşte şi se prăznuieşte hramul Sfântului „Ierarh Nicolae", s-a zidit -din temelie şi până s-a săvârşit cu toate cele trebuitoare, cu cheltuiala Domniei sale Constantin Balş, vel Logofăt  de Ţara de Jos, fiul răposatului Lupu Balş, vel Logofăt şi a iubitei soţii Ancuţa fica răposatului Constantin Catargiu vel Logofăt, care s-a gătit în anul 1799 august 15, spre veşnica pomenire şi dorinţa mântuirii a sufletelor Domniilor Sale şi tot neamul".

De-a lungii vremii biserica a suferit mai multe reparaţii:

  •  în anul 1896 i s-a adăugat pridvorul şi veşmântarul;
  • între anii 1870-1889 a fost zugrăvită prin sârguinţa preotului Vasile Damian;
  • între anii 1905-1906, i s-au făcut reparaţii capitale sub îndrumarea Pr. Gheorghe Popovici;
  • în anul 1951 şi, apoi, în 1963, sub grija preoţilor Gheorghe Căluianu şi Nicolae Oglan, a fost curăţată pictura şi i au fost făcute unele reparaţii;
  • Biserica Trifesti între anii 1988-1991, sub coordonarea Pr. Paroh Gheorghe Miron s-au făcut consolidări la biserică, după cutremurele din 1940 şi 1977. Lucrările s-au desfăşurat sub directa îndrumarea a P. S. Episcop Eftimie, care a alocat sume importante din fondurile Episcopiei, fiind supravegheate de specialişti din Bucureşti (Petre Cişmigiu şi Mircea Crişan). A fost consolidată biserica cu stâlpi ancoraţi cu fler beton cu arcuri în exterior şi grinzi de legătură între stâlpi prin pod. A fost înlocuit acoperişul, partea lemnoasă şi pusă tablă nouă. în interior a fost spălată pictura şi făcut mobilier nou din stejar. A fost instalată staţie de amplificare. Ferestrele au fost înlocuite cu termopan şi s-a montat centrală termică, în anul 2008.