October 20, 2021, 3:30 pm
Home Obiecte patrimoniu
Obiecte patrimoniu

Cele mai importante obiecte de patrimoniu ale Bisericii Trifesti sunt:

  • Icoana Maicii Domnului, pe a cărei îmbrăcăminte de argint suflat cu aur se află următoarea inscripţie: .Această Sfântă Icoană a Prea Sfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Măria, ce se află la biserica din satul Trifeşti, s-au ferecat cu toată cheltuiala Dum. lordache Rusit vel. Biv^fiul Dum. Nicolae Rusit Biv. vel Logofăt de Ţara de jos şi a prea iubitei soţiei lui Dumisale Pulcheriţa Biv. fica Dum. Constantin Balş vel Logofăt de Ţara de jos, spre veşnică pomenire şi dorită mântuire, sufletelor Dumnealor Sale şi neamul Dumnealor Sale, care s-a săvârşit la anul 1800 iunie 20."
  •   Clopot cu inscripţia: „Acest clopot este făcut de robul lui Dumnezeu Constantin Balş vel vornic de ţara de jos şi soţia lui Ancuţa Balş la Sfânta Biserică din satul nostru Trifeşti, anul 1798".

Potir Trifesti

 

Un sfeşnic de alamă cu inscripţia „Dedicat bisericii din Trifeşti cu hramul Sf. Nicolae de către proprietarul moşiei Gheorghe şi Agripina Ghica, 5 martie 1865".

Un potir făcut cu cheltuiala vorniciţei Catinca Balş fica Logofătului Constantin Balş, donat bisericii „Sf. Nicolae din Trifeşti, 1849, aprilie 20".

  • În mica bibliotecă parohială se păstrează cărţi bisericeşti de o mare valoare documentară: Vieţile sfinţilor(din luna aprilie 1712), Evanghelia de la Iaşi(1762), Antologhian(1767), Pidalion(1814), Tipicul Sfântului Sava(1816).